Topic Category

“ไม่มีเวลา” หรือ “ไม่มีวินัย”

คนเรามีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากันแต่ในความรู้สึก เราทุกคนมีเวลาต่างกันบางคนอาจมองว่า 1 วันมันช่างยาวนานเหลือเกิน ไม่เห็นมีอะไรให้ทำเลยในขณะที่บางคนอาจมองว่า 24 ชั่วโมงใน 1 วันมันน้อยเกินไป ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลย ก็หมดวันแล้ว และยิ่งในยุคนี้แล้ว ความท้าทายยิ่งมีมากกว่ายุคก่อนเพราะเป็นยุคที่ทุกอย่างแข่งกับเวลาดังนั้น “การบริหารเวลา” (Time Management) จึงเป็นเรื่องสำคัญ +++ “ใครคิดว่าตัวเองไม่มีเวลาบ้าง?”สำหรับคนที่มีงานหรือกิจกรรมมากมายให้ทำทั้งวัน คงยกมือขึ้นอย่างไม่ต้องลังเล ทั้งที่ความจริง คำว่า “ไม่มีเวลา” เป็นเพียงคำมายาที่เราบอกตัวเองเพราะมันขึ้นอยู่กับการ “เลือกใช้เวลา” ของเราเองมากกว่า แล้วแบบนี้เราจะสามารถบริหารจัดการเวลาให้ดีขึ้นได้ไหม?  คำตอบ คือ “ได้” มาดูกันคับ +++ “Time / Talent / Energy” เวลา ความสามารถ พลังงาน เป็น 3 สิ่งที่มีความเชื่อมโยงกัน โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจ​เกี่ยวกับ “เวลา”ก่อนในชีวิตคนเรามีเวลา 6 ประเภทด้วยกัน  1.Core Responsibility หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของเรา เช่น เรียนหนังสือ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย เลี้ยงดูลูก […]

Read More