About us

 • Ultimate International Marketingทำอะไร

เราเป็นองค์กรsales and marketingชั้นนำอันดับต้นๆของโลก  เราเป็นบริษัท outsourceซึ่งให้บริการด้าน sales solutions สำหรับลูกค้าที่เราเป็นได้เป็นตัวแทน เราทำบริการให้กับบริษัทต่างๆ ซึ่งไม่มีทีมฝ่ายขายและการตลาด หรือ บริษัทที่เล็งเห็นว่าการจัดตั้งทีมการขายและการตลาดเองใช้งบประมาณสูงกว่า ดังนั้นเราจึงให้บริการลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความมุ่นมั่น ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี และ มีความเป็นมืออาชีพ

 • ธุรกิจแบบไหนที่ Ultimate International Marketingร่วมงานด้วย

เราให้บริการกับบริษัทชั้นนำในโซนยุโรป (เยอรมนี, สหราชอาณาจักร, สเปน),  โซนเอเชียและแปซิฟิค (อินโดนีเซีย,สิงคโปร์, มาเลเซีย, ไทย, ออสเตรเลีย)และที่อื่นๆในโลก ความหลากหลายของธุรกิจรวมถึง โทรคมนาคม (SingTel, Celcom, Maxis, Optus), บริษัทก๊าซ และไฟฟ้า (Energy Australia),สถาบันการเงิน (American Express, HSBC, Citibank, AXA),องค์กรการกุศล(Save the Children, UNICEF, Action for the Blind), และองค์กรด้านกีฬา

 • ทำไมคุณถึงร่วมงานกับUltimate International Marketing

เมื่อเราประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้สำหรับลูกค้า ทำให้เราเพิ่มเป้าหมายและขยายจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ในแผนการ ซึ่งทำให้เราต้องบุคลากรเพิ่มในการบรรลุเป้าหมาย และขณะเดียวกันเราต้องการบุคลากรในการเริ่ม campaignsใหม่และควบคุมการจัดการในจังหวัดอื่นของประเทศไทย

 • ลูกค้าต้องการอะไรจากUltimate International Marketing

กล่าวโดยทั่วไปแล้ว เราได้ริเริ่มธุรกิจใหม่ๆ และเพิ่มแหล่งรายได้ใหม่ให้กับธุรกิจเหล่านี้ โดยทำ Mass marketing ในโปรแกมนี้รวมถึง เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ หรือการเป็นตัวแทนของลูกค้าในโปรโมทสินค้าและบริการ 

 • Ultimate International Marketingเป็นตัวแทนให้บริษัทเหล่านี้อย่างไร

เราประสานงานโดยการติดต่อ face-to-facepresentationsกับลูกค้าทุกท่าน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่า “ Human Commercial”เราติดต่อลูกค้าเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ซึ่งในการติดต่อลูกค้าแต่ละครั้งรวมถึง การนำเสนอตัวต่อตัว เช่นเดียวกับ โปสเตอร์เคลื่อนที่  และ talking ads

 • เหตุใดแผนการตลาดของเราจึงสำคัญมาก

แผนการตลาดอื่นๆ ไม่สามารถเห็นผลในทันทีทั้งด้านการขายและการลงทุน แผนการตลาดอื่นทำให้ยอดลดลงแต่กลับเพิ่มงบประมาณในแต่ละปี  Above-the-lineadvertising (โทรทัศน์, วิทยุ, ใบปลิว)มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและไม่มีการเจาะจงเป็นรายบุคคล ใช้เวลานานและ ไม่สามารถวัดผลได้

โปรแกรม ด้านการขายและการตลาดแบบface-to-faceได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับลูกค้าของเรา ในความเป็นจริงแล้วthe New York Ageได้รายงานว่า face-to-face marketingเป็นช่องทางหนึ่งที่บริษัททั่วโลกต่างยอมรับและต้องการ

วิธีนี้ใช้การสื่อสาร 2ทางกับลูกค้า ซึ่งสามารถดัดแปลงให้เข้ากับลูกค้าทุกคนได้ (personalized)และนำเสนอวิธีการที่วัดได้และเห็นผล ด้วยการฝึกฝนอย่างมืออาชีพและต่อเนื่อง คนของเราได้รับความสำเร็จและผลลัพธ์อย่างคงที่ในทุกๆ campaign. 

 • เป็นที่รู้กันว่า Sales and Marketingสามารถไปด้วยกันตลอดเวลา แต่ทั้งสองอย่างนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไร?  เรามีวิธีการอย่างไรในการบรรลุเป้าหมายของลูกค้า?

เป็นที่แน่นอนว่า รายได้หลักของทุกบริษัทมาจาการขาย วัตถุประสงค์หลักของทุกการตลาดคือการเพิ่ม awarenessและ เพิ่มรายได้ในที่สุด

สิ่งที่เราทำก็ไม่แตกต่าง เราได้ติดต่อกับลูกค้าเป็นจำนวนนับพันทุกวัน ด้วยการอธิบายอย่างละเอียดและใช้ interactive presentationถึงแม้ว่าพนักงานของเราสามารถติดต่อลูกค้าได้จำนวนไม่มากในแต่ละวัน แต่เมื่อคูณด้วย จำนวนพนักงานทั้งหมด ในแต่ละ campaignและในแต่ละเดือน รวมทั้งหมดแล้วจะเป็นการ presentation นับพันๆครั้งในแต่ละเดือน หรือนับแสนๆครั้งในแต่ละปี

 • ในฐานะของผู้ว่าจ้าง เราจะทราบได้อย่างไรว่าวิธีนี้จะได้ผลสำหรับลูกค้า

ก่อนที่จะได้รับการมอบหมายงานระยะยาวแต่ละ campaign จะต้องมีการทดสอบตลาด เพื่อให้มั่นใจว่าทั้งสองฝ่ายจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดซึ่งกันและกัน ถ้าหากพิสูจน์ว่าสำเร็จจริง เราจะรับทำงานในระยะยาวให้กับลูกค้า

 • ความรับผิดชอบเบื้องต้นของเราคืออะไร

ลูกค้า, บริษัท, สถานที่จัดงาน และพื้นที่ทำการตลาด ได้ถูกเตรียมไว้ให้คุณแล้ว ความรับผิดชอบหลักของคุณ คือ การเป็นตัวแทนของลูกค้าแต่ละรายอย่างมืออาชีพ และให้เกิดผลมากที่สุดในแต่ละ campaign

 1. คุณควรมีทักษะอะไรบ้าง

ความขยันและการคิดในแง่บวกในการทำงานเป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญมากสำหรับเรา ทักษะการสื่อสารที่แข็งแกร่งและความสามารถในการทำงานในสิ่งแวดล้อมที่มีความกระตือรือร้น และความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งมีความรอบคอบ และ การกระตุ้นตนเอง เพื่อปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองโดไม่มีผู้ควบคุมดูแล

 1. คุณควรปฏิบัติหน้าที่นี้อย่างไร

เราติดต่อลูกค้าโดยตรง และ face-to-faceวิธีนี้ทำด้วยวิธี 1)event marketing / road show ที่ห้างสรรพสินค้า ภายในอาคารสำนักงาน หรือ สถานที่จัดงานอื่นๆ 2)B2Bด้วยการทำ presentationกับธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง 3)โดยการตลาดในชุมชน ด้วยการนำเสนอเป็นรายบุคคลในย่านที่อยู่อาศัย 

 1. การเป็นตัวแทนให้กับลูกค้ามีผลอย่างไร

รายได้ที่เราหาให้กับลูกค้าในแต่ละรายนั้นแตกต่างกัน โดยเฉลี่ยแล้ว พนักงานแต่ละคนสามารถทำรายได้กว่า5-7ล้านบาทในหนึ่งปีให้กับลูกค้าแต่ละราย ลูกค้าที่มีทีมฝ่ายขายของตัวเองมักจะพบว่า เราปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพกว่าในเชิงการขาย และใช้งบประมาณที่ต่ำกว่าแต่ ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่า

 1. มีเป้าหมายที่ต้องบรรลุหรือไม่

ไม่มีเป้าหมายที่ตายตัวสำหรับ Traineesในตอนต้น อย่างไรก็ตามในฐานะผู้นำของธุรกิจ เราย่อมต้องรักษามาตรฐานของการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะพัฒนาตนเองและรับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในระดับที่สูงกว่าในองค์กร

14. จะได้รับการฝึกฝนหรือไม่

ได้รับ เพราะว่า ทุก campaignมีสินค้าและบริการเป็นของตัวเอง ดังนั้น การฝึกฝนจึงมีให้สำหรับแต่ละ campaign ทั้งนี้เราได้มีการฝึกฝนพนักงานของเราภายในองค์กร ซึ่งเรียกว่า The Cycle of Developmentนี่เป็นการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องซึ่งทุกคนจะมีความก้าวหน้าได้ด้วยตนเอง จนถึง partnership levelจะมีการช่วยเหลือและสนับสนุนให้กับทุกคนในองค์กร

15. คุณจะมีโอกาสเติบโตอย่างไรบ้างในองค์กร

เนื่องจากธุรกิจของเราได้เติบโตมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆของลูกค้า เราจึงพยายามหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ระดับต้นๆ จนถึง Management

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: